Event People - Security

Professionalisering van de sector evenementenbeveiliging.

Onze levensstijl en de maatschappij waarin we leven ondergaan belangrijke en zeer snelle veranderingen. Onze veiligheid ook.

De evenementensector is de voorbije tien jaren enorm geëvolueerd. De terroristische dreigingen van de laatste jaren evenals de Corona-maatregelen hebben de organisatie van evenementen complexer gemaakt. Security krijgt hierbij extra aandacht, misschien meer nog dan voorheen. Terreurdreiging gaf in 2016 de bewakingsondernemingen extra bevoegdheden die nadien in de nieuwe bewakingswet ter vervanging van de wet Tobback permanent werden opgenomen.

De invoering van deze nieuwe wet op de private veiligheid, de wet Jambon van oktober 2017, was de aanleiding tot het oprichten van een specifieke werkgroep voor de evenementen-beveiliging. De leden van deze werkgroep zijn vooral kleinere bewakingsondernemingen die voornamelijk actief zijn binnen de evenementenwereld en die zich onder de koepel van beroepsvereniging BESA wensen te verenigen.

BESA Eventpeople Security wil geen belangenorganisatie zijn ‘tegen’, maar naast de reeds bestaande beroepsvereniging van bewakingsondernemingen BVBO, om een evenwaardige gesprekspartner te worden voor FOD Binnenlandse Zaken. BVBO is minder toegankelijk voor de kleinere organisaties waardoor deze hun stem verliezen bij de wetgever.

Het is op deze basis dat de doelstellingen van de werkgroep als volgt worden vastgelegd:

  • Het behartigen van de belangen van de bewakingsondernemingen die voornamelijk actief zijn in de evenementensector.
  • Het ondersteunen van een maximale professionalisering van de sector.
  • De communicatie en networking onder de leden bevorderen.
  • Een volwaardige gesprekspartner zijn met alle betrokken partijen, ter bevordering van de goede werking van de sector evenementenbeveiliging; de bewakingssector enerzijds en de evenementensector anderzijds.

Leden kunnen binnen de Werkgroep Eventpleople Security aansluiten als Golden of Regular lid. Golden leden maken deel uit van de kern van de werkgroep en worden uitgenodigd op de vergaderingen. Regular leden maken geen deel uit van de kerngroep maar worden wel geïnformeerd via de verslagen van de vergaderingen. Indien een agendapunt wordt aangebracht en toegelicht en/of van toepassing is op Regular leden, kunnen zij hiervoor wel uitgenodigd worden om deel te nemen aan een vergadering.

Interesse? Ter kennismaking nodigen we u uit voor een volgende vergadering. Gelieve voor info of deelname volgend formulier in te vullen, met vermelding van uw vergunningsnummer in het opmerkingsveld aub.

pdfDownload gedragscode BESA WG Eventpeople Security135.24 KB

Ja, ik wil meer info over deze werkgroep

Dit is een verplicht veld.
Dit is een verplicht veld.
Dit is een verplicht veld.
Dit is een verplicht veld.
Dit is een verplicht veld.
Dit is een verplicht veld.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

                                                                                                                                                                


Contact

image

Pascale Wienk

Workgroup Event security