Missie & Visie

Missie & Visie

De evenementensector is de voorbije tien jaren enorm geëvolueerd, en de terroristische dreiging van de laatste maanden heeft de zaken nog een pak complexer gemaakt.

Onze levensstijl en de maatschappij waarin we leven ondergaan eveneens belangrijke en zeer snelle veranderingen.

De Belgian Event Supplier Association werd in 2010 opgericht door enkele eventleveranciers die door deze constante evolutie van de sector geconfronteerd worden met problemen waarvoor ze geen oplossing vonden : een onvoldoende en onduidelijke sociale regelgeving, een gebrek aan kwaliteitsnormen en - labels, een gebrekkige omkadering op vlak van opleidingen, de nieuwe Europese wetgeving, … etc …

Het is op deze basis dat de doelstellingen van de associatie werden vastgelegd :

  • Behartigen van de belangen van de evenement toeleveranciers
  • Ondersteunen van een maximale professionalisering van de sector
  • Nastreven van een kwaliteitslabel
  • Communicatie en networking onder de leden bevorderen