AREI en ARAB opnieuw in Hoge Raad

AREI en ARAB opnieuw in Hoge Raad

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) en Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB) opnieuw in Hoge Raad

De Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO organiseerde eind augustus 2018 een vergadering tussen BESA en vertegenwoordigers van de Fod Waso, het kabinet van vice-eerste minister Peeters en van het kabinet van minister Marghem.

Doel was om de concrete vragen ivm keuringen wederom op tafel te leggen en verder te bespreken : De heer Nicolas Dufays van de Hoge Raad bracht nogmaals de belangrijkste punten in herinnering van het advies dat eind 2015 door de Hoge Raad werd uitgebracht over de herziening van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) en het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB).

De verzoeken die in het advies werden geformuleerd, houden verband met de periodiciteit en de doelmatigheid/doeltreffendheid van het gelijkvormigheidsonderzoek en van de controlebezoeken van laagspanningsinstallaties en hijs- en hefwerktuigen.

Er werden concrete afspraken gemaakt tussen de verschillende partijen om deze verzoeken verder effectief te behandelen.