Werking Groep Paritair Comité

Werking Groep Paritair Comité

Op 05 mei laatstleden heeft de werkgroep Paritair Comité wederom een volgende mooie stap gezet in haar activiteiten.

We werden die namiddag immers ontvangen door de Directie van De FOD Waso.

Meer dan anderhalf uur heeft de werkgroep samen met de advocaten van Crivits-Persyn haar werking kunnen toelichten tegenover de top van dit ministerie voor werkgelegenheid.

Het doel was vooral om te horen wat onze mogelijke opties zijn om de concrete arbeidstijd gerelateerde problemen waarmee onze sector dagelijks mee geconfronteerd wordt, af te tasten. 

Het was een heel constructief en open gesprek waar wij dan ook bij deze gelegenheid de Directeur Generaal en collega's persoonlijk wensen te danken voor hun openheid, interesse en de opgeworpen voorstellen.

De werkgroep kreeg haar huiswerk mee en bereidt een volgende stap voor in dit verhaal. Dank zij de bijdrage van de Besa leden boeken we hier resultaat maar weet goed dat er nog een lange weg te gaan is.

Noteer alvast dat er donderdag 26 oktober een workshop zal opgezet worden ism het advocatenkantoor omtrent de Arbeidsproblematieken - hou die dag zeker vrij !