De concrete acties die BESA onderneemt om de sector te ondersteunen

De concrete acties die BESA onderneemt om de sector te ondersteunen

Reeds getroffen acties door Besa (standpunt 18/03/2020)

- Gesprekken en actie om overkoepelende aanpak te starten samen met Acc, Becas en Febelux
- Voorbereiding Webinar / bijsturing vragenen aanpak
- Webinar 12/03 met sprekers uit de verzekeringswereld / FOD WAZO, HR en advocatuur
- Link naar volledige Roadmap ACCbelgium, Becas, BESA en Febelux  waar vele info verzameld wordt
- Vragen gesteld aan Unizo om event sector / besa spreekbuis te geven naar overheid toe
- idem aan Hoge Raad voor KMO en zelfstandigen
- Opgeven en bijsturen van eisenbundel voor steunmaatregelen dat zal neergelegd worden bij de overheden
- Contacten verzorgen bij Minister Borsus, bij MICE en Toerisme, bij Minister Muylle ...
- Er voor zorgen dat Unizo pleit bij monde van Dhr Van Assche dat de eventsector steunmaatregelen verkijgt
- Verwerken van alle communicatie die belang heeft voor de Besa leden
- Afspraken gemaakt met de Hoge Raad om naar de toekomst toe de eventsector even hard in kaart te brengen als Horeca en Toerisme