Worden single use bekers op events in Vlaanderen vanaf 2023 verboden?

Worden single use bekers op events in Vlaanderen vanaf 2023 verboden?

maandag 19 september 2022

Vanaf 2023 zouden single use drankbekers niet meer toegestaan zijn op events in Vlaanderen. Dat zegt de ontwerptekst van VLAREM 9, de Vlaamse milieuwetgeving inzake afvalstromen. Herbruikbare bekers zouden dan de facto worden verplicht. Of dat haalbaar is, is nog maar de vraag. Het laatste woord hierover is dus nog niet gezegd.

In het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (kortweg VLAREMA) staan gedetailleerde voorschriften voor een milieuverantwoord beheer van afvalstoffen, vanaf hun ontstaan tot en met hun verwerking. De basisprincipes van VLAREMA zijn simpel:

  1. Probeer materiaalgebruik en afvalproductie eerst en vooral te vermijden;
  2. wat je niet kan vermijden, moet je proberen zoveel mogelijk te hergebruiken;
  3. wat je niet kan hergebruiken, moet je recycleren;
  4. wat je niet kan recycleren, moet je proberen te recupereren als energiebron;
  5. storten van afval in milieuverantwoorde omstandigheden is de laatste toegelaten optie.

VLAREMA 8 is gepubliceerd in het Belgische Staatsblad en is van kracht sinds 1/9/2021, maar VLAREMA 9 staat al in de steigers. Die update heeft potentieel een grote impact op evenementen, omdat het gebruik van single use drankverpakkingen helemaal zou worden verboden:

Art. 5.3.12.1 “Het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen is verboden.”

Tot nu toe werd het gebruik van herbruikbare bekers sterk aangemoedigd, maar niet verplicht. Plastic wegwerpbekers konden nog steeds mits het behalen van een recyclagecijfer van 90%. Dat zou met VLAREM 9 komen te vervallen zodat vanaf 2023 geen plastic bekertjes op evenementen meer toegelaten zouden zijn. En waarschijnlijk ook geen andere verpakkingen, zoals kartonnen bekertjes, flesjes of bekers uit rPET (gerecycleerd PET-materiaal), brikjes, enz. ... al is dat niet helemaal duidelijk.

Of dat überhaupt haalbaar is, is overigens nog maar de vraag. Ook al zijn een heel pak events al overgeschakeld op duurzame herbruikbare bekers, er zijn op dit moment gewoonweg niet voldoende herbruikbare bekers in omloop om alle events te kunnen bedienen ... De ondoordachte lancering van deze nieuwe milieurichtlijnen zal dus ongetwijfeld een grote logistieke impact hebben en een grote meerkost met zich meebrengen. Geen goed nieuws voor onze sector na twee moeilijke coronajaren.

De Event Confederation blijft dan ook oproepen om gebruik te maken van een matrix waarbij afhankelijk van factoren zoals de omvang van een evenement, indoor versus outdoor, enz. ... de meest milieuvriendelijke oplossing kan worden gezocht voor het event in kwestie, zonder evenwel singe use verpakkingen volledig te verbieden. De ons omringende landen hebben al bewezen dat het kan.

Je kan de uitgebreide memo van de Event Confederation over het gebruik van single use plastics in de evenementensector hier downloaden.

---

Photo by Globelet Reusable on Unsplash

Ander nieuws

image
Gelukkige 20ste verjaardag, OneTec!

26 september, 2022

Twee jaar corona gooiden roet in het eten, maar deze maand kon BESA member ...
image
Kom naar Echo22 en krijg een deel van je ticket terugbetaald door BESA

21 september, 2022

Het programma van Echo22 is gekend! Alles wat belangrijk is voor de toekoms...
image
De begrafenis van de Queen: het event van de eeuw

20 september, 2022

De begrafenis van Koningin Elizabeth was zonder twijjfel het grootste evene...
image
Worden single use bekers op events in Vlaanderen vanaf 2023 verboden?

19 september, 2022

Vanaf 2023 zouden single use drankbekers niet meer toegestaan zijn op event...
image
Energiesteun voor zelfstandigen en bedrijven

18 september, 2022

De federale regering heeft een akkoord bereikt over extra steun in het kade...
image
BESA zoekt nieuwe leden voor haar dagelijks bestuur: stel je kandidaat vóór 30/09

18 september, 2022

Het dagelijks bestuur van BESA heeft nood aan vers bloed. Brandt het bij jo...
image
UITNODIGING: Echo22 - 24/10

13 september, 2022

We vroegen je een tijdje geleden al om 24 oktober met stip te blokkeren in ...
image
Garantiefonds voor Brusselse evenementen verlengd tot eind maart 2023

9 september, 2022

De Brusselse regering heeft beslist om het Garantiefonds voor evenementen t...