Waarom de BESA-zitjes in de werkgroep AREI belangrijk zijn

Waarom de BESA-zitjes in de werkgroep AREI belangrijk zijn

maandag 23 januari 2023

Wist je dat BESA zetelt in de werkgroep AREI van de FOD Economie? In deze werkgroep wordt het algemeen reglement op elektrische installaties vastgelegd. Zo zorgen we mee voor de veiligheid op het terrein. Zelfkeuring en het probleem van de halogeenvrije kabels zijn twee concrete dossiers waar we momenteel aan trekken.

Electriciteit zorgt altijd voor potentiële risico's, zowel voor de gebruikers van elektrische installaties als voor de crew die ze plaatst. Dat is in de eventsector niet anders. Daarom zijn elektrische installaties onderworpen aan strikte reglementen en controles.

De voornaamste algemene wettelijke voorschriften inzake elektrische installaties vind je terug in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Dat algemeen reglement werd ingevoerd op 10 maart 1981 en is dus van toepassing op alle elektrische installaties die na die datum in werking werden gesteld.

Het AREI geeft een reeks beschermingsmaatregelen tegen de effecten van elektriciteit en bevat voorschriften met betrekking tot de keuze en het gebruik van elektrische leidingen, machines en apparaten. In het reglement worden de maatregelen uiteengezet die verplicht moeten worden nageleefd, zoals bijvoorbeeld een technische keuring van de installatie na oplevering.

Dat geldt ook voor tijdelijke installaties op events. Elektriciteit hoort bij elk evenement, met een tijdelijke elektrische installatie die aan de stroombehoeften van het evenement in kwestie moet voldoen én die veilig moet zijn. Die veiligheid is voor ons zeer belangrijk.

Maar een tijdelijke installatie - wat een event de facto is - is niet hetzelfde als een permanente installatie. Laat ons het uitleggen met een riggingvoorbeeld. In principe moeten motoren in België elke drie maanden binnengebracht worden ter keuring. Maar wat doe je dan als die motoren niet gewoon in een theater hangen maar meegaan op de Europese tournee van een band en zeven maanden in het buitenland zijn, waar dergelijke keuring niet verplicht is? De context van de eventsector met zijn tijdelijke installaties is dus helemaal anders dan het geval is bij vaste installaties. Dat geldt ook voor elektrische installaties.

Vandaar dat BESA zetelt in de werkgroep AREI van de FOD Economie. In deze werkgroep wordt de inhoud van het AREI en eventuele aanpassingen besproken. Zo werd op 8 september 2019 een nieuw AREI ingevoerd dat van toepassing is sinds 1 juni 2020. Het nieuwe AREI bestaat uit drie delen of ‘boeken’ die elk een installatieniveau en de reglementaire veiligheidsvereisten voor dat soort installaties bespreekt:

  • Boek 1: elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning
  • Boek 2: elektrische installaties op hoogspanning
  • Boek 3: installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie

Twee heikele eventdossiers

In dat nieuwe AREI zijn twee dossiers voor ons zeer belangrijk. Een eerste dossier gaat over de keuringsattesten voor elektrische installaties. Zoals reeds gezegd is die keuring in België verplicht en door een erkend en onafhankelijk keuringsorganisme uit te voeren. In de praktijk gebeurt dat soms helemaal niet, soms snel tesamen met de technische keuring van de geplaatste podium- of andere structuren.

BESA is ervan overtuigd dat een continue opvolging van de tijdelijke elektrische installaties door onze eigen bedrijven veiliger is dan de momentopname die de keuring nu is. Daarom ijveren we binnen de werkgroep AREI voor zelfkeuring, zoals dat ook in de ons omliggende landen het geval is. In Nederland wordt de elektrische installatie gekeurd door de firma die ze plaatst en die ook verantwoordelijk is. Natuurlijk gebeurt die keuring niet door eender wie, maar door mensen die minstens een opleiding electriciteit hebben gehad en gecertifieerd zijn. Op dit moment kan elke bedrijf erkend worden als keuringsorganisme, als het voldoet aan de eisen die gesteld worden door de FOD Economie. De eventbedrijven die elektrische installaties plaatsen voldoen in principe zelf ook aan deze eisen.

Een tweede heikel dossier is dat van de halogeenvrije kabels. Sinds het nieuwe AREI van kracht is, zijn kabels waarin halogeen verwerkt zit verboden. Daar is zeker iets voor te zeggen want halogenen zoals chloor, fluor of broom die vrijkomen bij een eventuele brand zijn ronduit gevaarlijk. Daarom zijn halogeenvrije kabels nu verplicht.

Voor onze AV-bedrijven en de rental companies is dat evenwel een groot probleem. Het zal je maar overkomen dat je technische installatie door het keuringsorganisme wordt afgekeurd omdat de kabels niet halogeenvrij zijn (true story)! Zij zitten op een berg kabels die nu in principe de vuilnisbak in moeten. Niet alleen vergt het meteen een serieuze investering om alle cablage te vervangen - niet zo’n fijne boodschap na corona en met de energiecrisis in full swing - bovendien zijn bepaalde in de eventsector veel gebruikte kabels nog niet leverbaar. Daarom vragen wij binnen de werkgroep AREI een overgangsperiode waarin de oude kabels nog gebruikt kunnen worden. Op dit moment is dat een grote grijze zone.

Zoals je dus kan zien zijn de twee zitjes die BESA in de werkgroep AREI heeft geen luxe, zeker niet als je ziet wie de gesprekspartners zijn binnen deze werkgroep. Bedrijven als Electrabel of de NMBS staan niet stil bij de specificiteit van onze sector. We kunnen hier echter wel versterking bij gebruiken! Is electriciteit jouw dada, dan is één van die zitjes misschien wel iets voor jou.

Meer informatie:

---

Photo by Антон Дмитриев on Unsplash

Ander nieuws

image
Flanders Technology & Innovation

31 januari, 2023

Vorig najaar werd Flanders Technology & Innovation gelanceerd, een grootsch...
image
Nieuws uit de sector: Event Confederation Newsletter 3

30 januari, 2023

De nieuwsbrief van januari van de Event Confederation zorgt opnieuw voor in...
image
De Belgische event professional heeft er vertrouwen in

30 januari, 2023

46% van de organisatoren en toeleveranciers van evenementen in België scha...
image
Sector Lifetime Achievement Award voor Hedwig De Meyer van podiumbouwer Stageco

27 januari, 2023

Tijdens de uitreiking van de Music Industry Awards kreeg Hedwig De Meyer va...
image
Fris nu je VCA op in slechts één dag! - 09/02 en 28/02

26 januari, 2023

Had je een vol-VCA attest maar gaat dat ondertussen vervallen? Dan kan je j...
image
Opleiding Podium- en Eventtechnieken - Opendeurdag RITCS Brussel - 18/03

25 januari, 2023

Velen onder ons kennen het RITCS in Brussel als ‘de filmschool’ maar wi...
image
Waarom de BESA-zitjes in de werkgroep AREI belangrijk zijn

23 januari, 2023

Wist je dat BESA zetelt in de werkgroep AREI van de FOD Economie? In deze w...
image
Pearle, de Europese stem van de live industrie

19 januari, 2023

We praten momenteel met Pearle * - Live Performance Europe, de Europese Fed...