Versterking van de steunmaatregelen voor Brusselse bedrijven in moeilijkheden

Versterking van de steunmaatregelen voor Brusselse bedrijven in moeilijkheden

vrijdag 07 mei 2021

De Brusselse regering heeft beslist om drie steunmaatregelen voor zwaar getroffen Brusselse bedrijven te versterken: de handelshuurlening, de gedelegeerde opdracht die aan finance&invest.brussels is toegekend en de Oxygen-lening.

Verhoging van de handelshuurlening

De handelshuurlening wil de liquiditeitsproblemen bij Brusselse ondernemers die een handelspand huren opvangen en de verhuurders van deze panden meer betalingszekerheid bieden, zelfs wanneer de huurder in een moeilijke financiële situatie verkeert. Het geleende bedrag kan oplopen tot een bedrag gelijk aan vier maanden huur.

Om een groter aantal bedrijven van de maatregel te laten gebruikmaken en zo goed mogelijk op hun behoeften in te spelen worden enkele wijzigingen doorgevoerd:

  • de verhoging van het maximumbedrag van de handelshuurlening per huurder van 35.000 euro naar 75.000 euro;
  • de mogelijkheid om een tweede aanvraag in te dienen indien bij de eerste aanvraag het maximum van 35.000 euro was bereikt;
  • de verlenging van de maatregel tot 15 november 2021;
  • de verlenging van de aflossingstermijn van twee jaar naar vijf jaar;
  • de mogelijkheid om van de lening gebruik te maken ondanks het bestaan van huurachterstallen op 18 maart 2020, op voorwaarde dat die op het ogenblik van de leningaanvraag afbetaald zijn.

Deze nieuwe bepalingen gelden na finale goedkeuring vanaf half mei.

De lening is gebaseerd op een voorafgaande overeenkomst tussen de twee partijen. Om huurders te helpen een overeenkomst te bereiken met hun verhuurder, heeft de Brusselse regering ook de mogelijkheid ingevoerd om gratis een beroep te doen op bemiddelaars.

Meer informatie: www.premiecovid.brussels.

Verruiming van de gedelegeerde opdracht aan Finance@Invest.Brussels

De Brusselse regering bij het begin van de crisis in 2020 een gedelegeerde opdracht (ten belope van 40 miljoen euro) toegekend aan finance&invest.brussels, om quasi-eigenvermogenleningen van maximaal 600.000 euro met een maximale looptijd van zeven jaar te kunnen toekennen aan ondernemingen met meer dan tien VTE's. Gezien het succes van de regeling is nu beslist om hiervoor een bijkomend bedrag van 10 miljoen euro vrij te maken.

Vanwege de aanhoudende crisis en de financiële behoeften van bepaalde ondernemingen die belangrijk zijn voor de werkgelegenheid in het Brussels Gewest, is ook beslist om de quasi-eigenvermogenlening die in dit kader kan worden toegekend, te verhogen tot maximaal 1,5 miljoen euro.

Leningen van meer dan 600.000 euro worden voorbehouden aan ondernemingen met meer dan honderd VTE's. Aan deze leningen worden bepaalde voorwaarden verbonden, waaronder vooruitzichten op het behoud van de werkgelegenheid gedurende de looptijd van de lening en een verbod om dividenden uit te keren gedurende 24 maanden.

De nieuwe bepalingen gelden na de finale goedkeuring vanaf half mei. Tot dan zal finance&invest.brussels uiteraard leningen blijven verstrekken in het kader van de huidige gedelegeerde opdracht.

Meer informatie: www.finance.brussels.

Verlenging van de Oxygen-lening

De Brusselse regering heeft eind 2020 beslist om aan Brusoc een subsidie van 6 miljoen euro toe te kennen voor het opzetten van Oxygen-leningen voor zeer kleine ondernemingen, zelfstandigen en organisaties uit de sociale economie. Het bedrag van deze leningen kan oplopen tot 100.000 euro voor een periode van maximaal zeven jaar.

Gezien het succes van de regeling is nu beslist om de Oxygen-maatregel aan te vullen met een bijkomend budget van 6 miljoen euro.

Meer informatie: www.finance.brussels

---

Photo by Arun Kr from Pexels

Ander nieuws

image
Uitzonderlijke steun vanwege de Fédération Wallonie-Bruxelles voor de niet gesubsidieerde cultuur: 2de oproep

23 juni, 2021

De Fédération Wallonie-Bruxelles lanceert opnieuw een steunmaatregel voor...
image
Nu nog het covid-safe ticket ...

21 juni, 2021

Vanaf vorige week is ook in ons land het Europees coronacertificaat beschik...
image
Verlenging uitstel en vrijstelling van sociale bijdragen

21 juni, 2021

In een omzendbrief aan de sociale verzekeringsfondsen bevestigt Minister va...
image
Duurzaam organiseren: KdG onderzoekt vanaf september samen met ons hoe het moet

21 juni, 2021

Hoe kunnen we duurzamere evenementen organiseren? Daar wil het Expertisecen...
image
Eenmalige bijkomende premie overbruggingsrecht

17 juni, 2021

Ondernemers die zwaar getroffen zijn door de coronamaatregelen en daardoor ...
image
Let's talk ! Uitnodiging BESA Summer Kick Off

15 juni, 2021

Met de heropstart van de sector én de zomer in het vooruitzicht doet het o...
image
Jobstudenten in de eventsector aan een voordelig RSZ-tarief

11 juni, 2021

Wil je deze zomer jobstudenten tewerkstellen, dan loont het de moeite om na...
image
Gelijk pensioen voor zelfstandigen

6 juni, 2021

De Kamer heeft unaniem het licht op groen gezet voor de afschaffing van de ...