Verlenging uitstel en vrijstelling van sociale bijdragen

Verlenging uitstel en vrijstelling van sociale bijdragen

maandag 21 juni 2021

In een omzendbrief aan de sociale verzekeringsfondsen bevestigt Minister van Zelfstandigen David Clarinval de verlenging van het betalingsuitstel en vrijstelling voor sociale bijdragen voor zelfstandigen die door de coronacrisis zijn getroffen, in lijn met de maatregelen die reeds begin 2021 zijn genomen. Zelfstandigen kunnen hun sociale bijdragen voor het derde en vierde kwartaal van 2021 met één jaar uitstellen, zonder verhoging, met behoud van sociale rechten. Ze kunnen in 2021 ook een vrijstelling van deze bijdragen krijgen via een vereenvoudigde aanvraagprocedure. En ze kunnen ook vragen om een vermindering van hun voorlopige sociale bijdragen voor het hele jaar 2021.

Concreet betekent dit dat de betrokken zelfstandigen het volgende kunnen verkrijgen:

  • Een jaar uitstel van betaling van hun sociale bijdragen, zonder dat een verhoging wordt toegepast en zonder gevolgen voor het recht op uitkeringen. Deze maatregel is er voor alle zelfstandigen die door de gevolgen van de coronacrisis worden getroffen, ongeacht of zij in hoofdberoep, bijberoep of als actieve gepensioneerden werken. Het is van toepassing op zowel voorlopige als regularisatiebijdragen.
  • Een vrijstelling van hun sociale bijdragen, via een vereenvoudigde aanvraagprocedure. Deze maatregel is uitsluitend gericht op zelfstandigen in hoofdberoep of op mensen die na hun pensioen actief zijn. De perioden waarvoor een zelfstandige is vrijgesteld van bijdragen, tellen niet mee voor zijn pensioen, maar de betrokken kwartalen kunnen binnen 5 jaar worden geregulariseerd.
  • Verlaging van de voorlopige sociale bijdragen, via vereenvoudigde aanvraagprocedure.

De maatregelen met betrekking tot uitstel en vrijstelling worden verlengd voor de twee laatste kwartalen van 2021 voor wat betreft de voorlopige sociale bijdragen en regularisatiebijdragen voor 2018 en/of 2019 en/of 2020. De maatregel met betrekking tot verlagingen geldt voor heel 2021.

Aanvragen voor uitstel moeten worden ingediend uiterlijk op 15 september 2021 voor het derde kwartaal en uiterlijk op 15 december 2021 voor het vierde kwartaal.

Wanneer een zelfstandige de betaling van de bijdragen uitstelt, worden die gewoonlijk wettelijk met 3% verhoogd. Gezien de sterke impact van de coronacrisis op de zelfstandigen, zullen deze verhogingen automatisch en algemeen worden geannuleerd voor voorlopige sociale bijdragen voor alle kwartalen van 2021 die niet vóór 31 december 2021 zijn betaald en voor de te late betaling van regularisatiebijdragen die in de loop van 2021 hadden moeten worden betaald.

Ter herinnering, de sociale verzekeringsfondsen blijven het eerstelijnscontact voor zelfstandigen om deze maatregelen van vrijstelling, uitstel of vermindering van sociale bijdragen te verkrijgen. Het callcenter van de RSVZ, 0800/12.018, is ook beschikbaar om alle vragen te beantwoorden.

Bron: https://clarinval.belgium.be/nl/clarinval-verlengt-uitstel-en-vrijstelling-van-sociale-bijdragen

---

Photo by Anna Tarazevich from Pexels

Ander nieuws

image
WEBINAR: Alle antwoorden op je vragen over het Covid Safe Ticket

1 augustus, 2021

Covid Safe Ticket (CST) is zonder twijfel het buzzword van de laatste weken...
image
Zomerplan deel 2

31 juli, 2021

De volgende fase van het zomerplan ging deze week in en er verscheen ook ee...
image
Dubbel overbruggingsrecht toch mogelijk voor de eventsector

31 juli, 2021

Op vraag van de Event Confederation blijft de verdubbeling van het overbrug...
image
Alle antwoorden op je vragen over het Covid Safe Ticket

31 juli, 2021

Om te antwoorden op de vele vragen over het gebruik van het Covid Safe Tick...
image
Verlenging van de Vlaamse heropstartlening

31 juli, 2021

Via de heropstartlening kunnen ondernemingen met liquiditeitsproblemen geld...
image
Ook de eventsector toont haar warm hart en springt bij in de getroffen regio

24 juli, 2021

In nauwe samenwerking met het Belgische Rode Kruis en het NCCN (Nationaal C...
image
Vlaams Beschermingsmechanisme 10: het beschermingsmechanisme verlengd tot september

22 juli, 2021

De eventsector wil zo snel mogelijk terug op eigen benen staan, maar dat ka...
image
Heet van de naald na het overlegcomité van vandaag!

19 juli, 2021

Vanaf 13 augustus kan het Covid Safe Ticket verder worden uitgerold in ons ...