Special effects: vonken of sparks, een lacune in onze wetgeving?

Special effects: vonken of sparks, een lacune in onze wetgeving?

donderdag 24 augustus 2023

Je hebt net alle techniek netjes opgebouwd en dan vertelt de veiligheidscoördinator je doodleuk dat de sparkulars op het podium niet mogen worden gebruikt omdat er geen speciale vuurwerkfirma ter plaatse is. Je hoort het in Keulen donderen? De man heeft jammer genoeg een punt want op dit moment is de wetgeving hierover bijzonder vaag.

Apparaten die sterretjes, ‘sparks’ of vonkjes creëren zijn sinds enkele jaren vrij verkrijgbaar in de SFX of special effects wereld en alom bekend. Bij opmaak van een risicoanalyse voor shows waar dit soort vuurwerkeffect wordt gebruikt blijkt echter dat deze techniek van een nieuwe generatie is die niet correct kan worden thuisgebracht in de actuele classificatie van spektakelvuurwerk.

Laat ons eerst enkele basisbegrippen toelichten. Pyrotechnische artikelen bevatten explosieve stoffen die tot doel hebben warmte, licht, geluid, gas of rook, of een combinatie daarvan te produceren door zichzelf onderhoudende exotherme chemische reacties (bron: FOD Economie; reglementering pyrotechnische artikelen). Een zichzelf onderhoudende exotherme chemische reactie is exotherm, met andere woorden een proces waarbij energie vrijkomt die vervolgens wordt afgegeven aan de omgeving, of wanneer bindingen die tijdens de reactie worden verbroken meer energie bevatten dan de nieuwe bindingen die bij de reactie worden gevormd. Dit kan spontaan en gemakkelijk tot explosief verlopen, afhankelijk van het bevatte pyrotechnische sas (mengsel dat het ‘explosie-punt’ bepaalt, afhankelijk van de aard van de stof).

Wettelijk kader

KB 23 september 1958, Reglementering inzake springstoffen en feestvuurwerk

Klasse C – Groep b: feestvuurwerk

  • vuurwerk van categorie 1 of F1, van categorie 2 of F2; en
  • pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 van de volgende generieke types: niet-elektrisch aangestoken Bengaals vuur en niet-elektrisch aangestoken rookgeneratoren

Klasse C – Groep a: spektakelvuurwerk en toebehoren hiervoor

  • vuurwerk van categorie 3 of F3, van categorie 4 of F4
  • pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T2 alsook de pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 die niet als feestvuurwerk (d.i. niet-elektrisch aangestoken) worden opgenomen

De categorie ‘feestvuurwerk’ omvat effecten geschikt voor gebruik door het grote publiek, zoals kleine vuurpijlen, knalerwten… zelfs Bengaals vuur, en is daarom vrij verkrijgbaar. Je hebt dus geen speciale kennis nodig om dit type vuurwerk aan te schaffen en te gebruiken.

Ook de toestellen die sparks of vonkjes genereren zijn vrij verkrijgbaar, zij het dat deze apparaten wel elektrisch worden aangestuurd waarbij de reactie in het toestel wordt gecreëerd door opwarming van een kleine hoeveelheid Titanium-poeder. Uiteraard moeten te allen tijde de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen gerespecteerd worden, maar dit type toestel kan wel eenvoudig en veilig gebruikt worden aangezien dit effect koud is en er geen rook vrijkomt. Maar de toestellen worden wel electrisch aangestuurd …

En daar wringt het schoentje: onder welke categorie valt dit nu? Valt het te beschouwen als T1 gelet op de beperkte risico’s en eenvoudig (veilig) in gebruik? Of hoort het onder T1 ‘andere’ of T2 ‘spektakelvuurwerk’? Daar is geen eenduidigheid over!

Enkel een ‘persoon met gespecialiseerde kennis’ mag effecten van deze laatste categorie gebruiken. Dergelijke professionele gebruiker beschikt over de toestemming van een EU-lidstaat om op diens grondgebied vuurwerk van categorie 4 of F4, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T2 en/of andere pyrotechnische artikelen te hanteren en/of te gebruiken. Gespecialiseerde vuurwerkbedrijven hebben die toestemming uiteraard wel, maar het AV bedrijf dat de sparkulars aanstuurt meestal niet!

Deze vaagheid, die soms leidt tot onduidelijkheid bij organisatoren en lokale overheden, moet dus worden uitgeklaard en een verduidelijking of toevoeging in de wetgeving aangewezen. Het gaat – in termen van wetgeving – immers om een vrij recent SFX-product.

---

Foto: Andre Benz, Unsplash - https://unsplash.com/photos/Jb7TLs6fW_I

Ander nieuws

image
WILM survey: welbevinden van vrouwen in de live muziekindustrie

4 december, 2023

Vrouwen in technische beroepen zijn ook in de eventsector een minderheid. W...
image
Nieuwe regeling voor jaarlijkse vakantie in 2024: overdracht van niet-opgenomen verlofdagen

29 november, 2023

Op dit moment geldt dat als een werknemer tijdens zijn vakantie ziek wordt,...
image
Koop nu je ticket voor Echo24 en geniet van de vroegboekkorting!

28 november, 2023

Schrijf je nu in voor Echo24, het event van de Event Confederation op 6 feb...
image
Walkies4Events Workshop Radiocommunicatie - 14 & 15/12

28 november, 2023

Wat kan je doen met radiocommunicatie en hoe gebruik je die walkie op de go...
image
Onderzoek: Inclusie in de context van muziekfestivals en events

22 november, 2023

5% ofwel meer dan een half miljoen van de Belgische bevolking vormt een onz...
image
Koop nu je ticket voor Echo24 en krijg een deel van je ticket terugbetaald!

19 november, 2023

De editie van 2023 was een daverend succes. We hopen je dus terug te zien o...
image
Memorandum voor een florerende eventsector

18 november, 2023

De verkiezingen van 2024 zijn niet meer zo veraf. Daarom hebben we samen me...
image
De Sint komt belastingvrij

17 november, 2023

Binnenkort is het weer geschenkentijd! Maar een geschenk is niet altijd een...