Stand van zaken op 1 augustus 2020

Stand van zaken op 1 augustus 2020

De Alliantie van eventfederaties, met steun van de promotoren

Gezien het stijgende aantal besmettingen met als gevolg het terugschroeven van het aantal aanwezigen op evenementen, zal de Eventalliantie van koers moeten veranderen. Aangezien wordt verwacht dat de problemen pas opgelost zullen zijn als er een vaccin is, zullen we als sector keer op keer verhinderd worden om ons werk uit te voeren. We kunnen dus niet ‘al werkend’ uit deze crisis geraken, zoveel is duidelijk.

Afgelopen maandag werd een meeting belegd door de Alliantie waar ook heel wat grote concertpromotoren en organisatoren aanwezig waren. We beseffen reeds lange tijd dat we ons nog beter moeten groeperen om gezamenlijk op te komen voor onze toekomst. In het nieuw dossier dat wordt opgesteld voor de overheid wordt nu voluit de nadruk gelegd op steunmaatregelen om onze sector te laten overleven.

Stijn Snaet en Bruno Schaubroeck hebben de voorbije maanden met alle kabinetten overleg gehad en zullen dit overleg de komende weken verderzetten. Meetings met het kabinet van ministers Crevits en Jambon staan deze week al op de agenda.

Om onze betoog hard te maken, hebben we ook het juiste cijfermateriaal nodig. Financiële specialisten zullen ons hier bijstaan: we hebben objectieve data nodig om te bepalen wat de overheadkost is van bedrijven zodat gepaste steun kan worden uitgewerkt op maat van elk bedrijf.

Maatregelen van de federale overheid

Wat heeft de Event Alliantie reeds bereikt?

Voor werknemers in de eventsector: Tijdelijke werkloosheid overmacht corona tot einde 2020.

Voor zaakvoerders en zelfstandigen: Overbruggingsrecht tot augustus 2020 en verlengbaar tot einde van het jaar. Individuele dossiers voor onze sector zijn nodig bij de aanvraag.

Voor eindklanten van evenementen: 100% aftrekbaarheid evenementen tot eind 2020 – dit is gezien de stijgende besmettingen achterhaald en zou dus best doorlopen in 2021.

Voor alle bedrijven uit de eventsector: 

 • ‘Carry-back’ van de belastingen: compensatie van de winsten van andere boekjaren met het verlies van dit boekjaar.
 • De mogelijkheid om ‘Wederopbouwreserve’ aan te leggen in 2021/2022/2023 om de verliezen van 2020 goed te maken. De wederopbouwreserve moet nog goedgekeurd worden door het parlement.
 • Recht op uitstel van betalingen BTW, sociale bijdragen (RSZ) en Vennootschapsbelasting.

Uitbreiding Tax Shelter podiumkunsten.

Maatregelen van de regionale overheden

Wat heeft de Event Alliantie reeds bereikt?

Vlaanderen:

 • 1 april 2020 compensatiepremie van 3.000 euro via Vlaio
 • Half juli: aanvullende compensatiepremie van 2.000 euro via Vlaio
 • Terugbetaalbaar voorschot voor de evenementenindustrie
 • De cultuurcorona premie van 1.500 euro voor werknemers uit de eventsector en zelfstandigen die geen recht hadden op ander steunmaatregelen.
 • Voorschot waarborgregeling

Brussel:

 • Covid-19 compensatiepremie voor events: 2.000 euro

Wallonië:

 • Prime d’indemnité

Een constructieve opbouw voor de toekomst

Wat heeft de Event Alliantie reeds bereikt?

CERM - Covid Event Risk Model

 • Opgestart vanuit onze federaties
 • Ondersteund door Toerisme Vlaanderen en Vlaams Minister van Toerisme Zuhal Demir
 • Verder ontwikkeld in de Werkgroep van de Alliantie
 • Gebaseerd op data van de Karel De Grote Hogeschool
 • Reeds 19.000 simulaties eind juli waarvan 12.000 met groen licht.

De originele roadmap van de Alliantie ging uit van op 1 augustus tot 800 toeschouwers voor outdoor events en vanaf 1 september 1.000 toeschouwers afhankelijk van de grootte van de locatie maar met toepassing van het CERM.

Helaas is dit achterhaald door de realiteit en het stijgende aantal besmettingen ...

Overbruggingsrecht verlengd

Wat heeft de Event Alliantie reeds bereikt?

Het overbruggingsrecht - een vervangingsinkomen voor zelfstandigen die getroffen zijn door de coronacrisis - wordt verlengd tot eind december 2020. Dit werd door Minister van Zelfstandigen Denis Ducarme bevestigd aan de Eventalliantie.

Zelfstandigen, freelancers of KMO zaakvoerders kunnen hierdoor maandelijks een vervangingsinkomen ontvangen van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro indien met gezinslast).

Deze regeling geldt enkel voor sectoren die nog hinder ondervinden van de coronamaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, waaronder uiteraard onze sector!