BESA Werkgroepen

BESA Werkgroepen

De basis van het werk van uw Federatie

De Werkgroepen vormen de basis voor de goede werking van BESA, ze moeten toelaten dat we echt representatief zijn voor de sector en overeenstemmen met de realiteit van het veld.

Er bestaat nu een structuur binnen BESA om de input van leden te faciliteren en te centraliseren.

Voor een Werkgroep, heeft men het volgende nodig : 

1/  iemand 'neutraal' en erkend binnen de sector om van daaruit de groep te sturen

2/  4, max 5 gemotiveerde leden om deel te nemen aan de vergaderingen en de taken te verdelen. Ze moeten dit ook doen in de neutrale geest van een FP

3/ een engagement van iedereen om zo concreet mogelijk te zijn, om onnodig lange vergaderingen te vermijden

4/  een opvolging van de WG door een van de leden van de RVB voor het valideren van de beslissingen en de belangrijke mededelingen

5/  coördinatie van de werkgroep door Jacques voor de organisatie van de vergaderingen, het secretariaat, de follow-up van de taken en publicaties op de website en sociale media

6/  minstens één vergadering per kwartaal.

Tussen deze klassieke vergaderingen door kan de WG communiceren via een WGblog of videoconferenties om verplaatsingen te vermijden.

Door deze regels in te stellen, willen we voorkomen dat de tijd van gemotiveerde leden die de FD vooruit willen helpen, wordt verspild.