Nieuwe regeling voor jaarlijkse vakantie in 2024: overdracht van niet-opgenomen verlofdagen

Nieuwe regeling voor jaarlijkse vakantie in 2024: overdracht van niet-opgenomen verlofdagen

woensdag 29 november 2023

Op dit moment geldt dat als een werknemer tijdens zijn vakantie ziek wordt, deze vakantiedagen verloren gaan. De Europese wetgever wil dat werknemers die ziek worden tijdens hun vakantie hun verlof kunnen overdragen naar een later tijdstip. Dat kan vanaf 1 januari 2024.

Om te voldoen aan de Europese wetgeving die werknemers 4 weken betaalde vakantie garandeert, kunnen werknemers die tijdens hun vakantie arbeidsongeschikt worden, vanaf 1 januari 2024 hun vakantiedagen overdragen naar een later tijdstip. Op dit moment gaan deze vakantiedagen verloren.

Werknemers die hun vakantiedagen niet kunnen opnemen vanwege een van de volgende redenen behouden die vakantiedagen tot het einde van de 24 maanden die volgen op het vakantiejaar waarin de dagen nog moesten worden opgenomen:

 • arbeidsongevallen of beroepsziekten
 • andere ongevallen of ziekten
 • zwangerschapsverlof
 • moederschapsverlof overgedragen aan de vader (bij overlijden van de moeder)
 • profylactisch verlof
 • geboorteverlof
 • adoptieverlof (verlof bij adoptie van een kind)
 • pleegzorgverlof (5 dagen/jaar voor de pleegouder)
 • pleegouderverlof (verlof voor de pleegouder bij de komst van een kind)

De werkgever betaalt in december van het vakantiejaar vakantiegeld voor deze niet-opgenomen vakantiedagen. Dit is een voorschot op het normale loon voor de uitgestelde vakantiedagen.

Werknemers die tijdens hun vakantie niet kunnen werken door ziekte of een ongeval, kunnen hun vakantierechten overdragen naar een later tijdstip in het vakantiejaar, afhankelijk van bepaalde formaliteiten:

 • de werkgever op de hoogte stellen van hun verblijfplaats als ze niet thuis zijn
 • een medische verklaring voorleggen
 • de werkgever informeren als ze hun vakantiedagen direct na terugkeer uit arbeidsongeschiktheid willen voortzetten

Werknemers hebben recht op gegarandeerd loon voor dagen van arbeidsongeschiktheid die samenvallen met vakantiedagen.

Het is ook mogelijk om vakantiedagen over te dragen om andere redenen die tijdens de jaarlijkse vakantie van werknemers vallen (zwangerschapsverlof, geboorteverlof, profylactisch verlof, adoptieverlof, verlof voor pleegzorg, pleegouderverlof, deelname aan cursussen of studiedagen voor sociale promotie).

Deze nieuwe maatregel treedt in werking op 01/01/2024.

---

Photo by Bermix Studio on Unsplash

Ander nieuws

image
Een bedrijfswagen huren of leasen: wat is het verschil?

1 maart, 2024

Je wil als freelancer een bedrijfswagen leasen? Goed idee! Maar welke leasi...
image
Touring Business Handbook 2024: alles wat je moet weten als je op tour gaat

1 maart, 2024

Vorige week lanceerde IQ, het magazine voor de wereldwijde concert- en fest...
image
Opleiding BA4+BA5-Elektrische risico’s voor Event Suppliers

27 februari, 2024

Heb jij wel eens te maken met elektrische installaties op events? Dan heb j...
image
Inclusief ondernemerschap: benut de kracht van verschillen!

23 februari, 2024

In de globale wereld van vandaag is diversiteit en inclusie niet langer een...
image
Inspiratiegids “Zij aan Zij”

22 februari, 2024

Organiseer je een evenement? Ga dan aan de slag met wat vrouwen écht belan...
image
ShowTex viert 40 jaar vakmanschap in entertainmenttextiel

21 februari, 2024

Het Antwerpse ShowTex hoort zonder enige twijfel thuis in het rijtje Vlaams...
image
BESA Opleiding VOL-VCA voor event suppliers: LAST CALL!

21 februari, 2024

Wil je nog graag inschrijven voor onze VOL-VCA opleiding voor en door event...
image
Echo 24: het freelancerspanel

16 februari, 2024

Echo 24 was weer een fijne dag om te netwerken met collega’s en klanten, ...