Freelancersbevraging: de resultaten

Freelancersbevraging: de resultaten

woensdag 11 mei 2022

De BESA Freelancerswerkgroep wilde weten in welke mate de tarieven van onze eventfreelancers de trend in de markt volgen. Wat was de impact van corona op hun dagprijzen? Zijn die gestegen of net niet? De resultaten van de bevraging lees je hier.

Onze sector wordt gekenmerkt door de vele eventfreelancers die voor zowat alle soorten van jobs worden ingezet. Dat is nu nog meer het geval dan anders, want de vele openstaande vacatures in de eventsector zijn een knelpunt voor de heropstart. Tegelijkertijd staan de prijzen in onze sector onder druk door een gebrek aan mensen en materiaal, stijgende energieprijzen, de oorlog in Oekraïne, inflatie ... Dat is ook het geval bij onze eventfreelancers.

De BESA Freelancerswerkgroep wilde daarom polsen in welke mate de tarieven van de freelancers de trend in de markt volgen. Wat was de impact van corona op de tarieven van onze freelancers? Zijn de dagprijzen gestegen of net niet? Voelen onze freelancers druk van hun klanten?

112 freelancers vulden de bevraging in. 75,9% daarvan was zelfstandig, 17,9% zelfstandig in bijberoep. 5,4% werkt via een payroller of SBK of via een cooperatieve zoals Smart.

We zijn er ons van bewust dat het hele scala een eventprofielen zeer breed gaat, maar we gingen ervan uit dat we als federatie van toeleveranciers vooral technische profielen zouden terugvinden in de bevraging. Dat was inderdaad het geval: meer dan de helft van de respondenten waren technici - audio (25%), licht (23,2% ) en video (6,3%) - al was er ook een grote groep eventmanagers die de bevraging invulde (24,1%). Daarnaast bleek het hele gamma vertegenwoordigd: backline techiekers, eventfotografen, health & safety managers, tourmanagers, riggers, scaffers, lichtdesigners, decorateurs, security agenten, enz. ...

De meesten onder hen hadden een seniorprofiel met meer dan 5 jaar ervaring (17,9%) of zelfs meer dan 10 jaar ervaring (74,1%). 42,9% onder hen waren aangesloten bij een eventfederatie (wat volgens ons nog steeds veel te weinig is om als freelancers druk te kunnen uitoefenen op het beleid!).

Het is uiteraard niet evident om dagprijzen te gaan vergelijken, gezien de waaier aan eventberoepen, maar gezien het gros van de respondenten een technisch of een eventmanagerprofiel heeft, denken we dat we toch een soort van benchmark uit de bevraging kunnen halen.

Dagprijzen

De dagprijzen die werden ingevuld in de bevraging gaan van 35 EUR aan het ene uiterste tot 840 EUR aan de andere kant van het spectrum. Deze ondergrens lijkt ons eerder een foutieve interpretatie - uurprijs versus dagprijs. Als we deze buiten beschouwing laten komen we op een ondergrens van 175 EUR per dag.

De meeste respondenten geven echter een dagprijs aan tussen 300 EUR en 500 EUR:

 • 300 EUR (11,6%)
 • 350 EUR (18,8%)
 • 400 EUR (8%)
 • 450 EUR (11,6%)
 • 500 EUR (3,6%)

71,4% van de deelnemers aan de bevraging bevestigt dat in deze dagprijs een maximum van 10 uren zit (3,6% rekent hiervoor 9 uren, 16,1% 8 uren). De uitschieter telt voor deze prijs 14 tot 18 uren. In deze uren wordt de verplaatsingstijd meestal niet gerekend (72,3%), al doet 27,7% dat wel.

In de dagprijs zijn een aantal kosten dikwijls ook inbegrepen:

 • kilometervergoeding (21,4% van de respondenten geeft aan dat dit inbegrepen is in de dagprijs)
 • verplaatsingstijd (46,4% - al is dit cijfer onder voorbehoud gezien het antwoord op de vorige vraag)
 • dagvergoeding (maaltijden) (24,1%)
 • computer- en internetkosten (47,3%)
 • telefoniekosten (47,3%)
 • parking (10,7%)

54,1% verlaagt soms zijn of haar dagprijs op vraag van een klant. Daar zijn verschillende redenen voor:

 • omdat het om een langere periode gaat (59%)
 • omdat het om een prestigeproject gaat waar de freelancer graag aan wil meewerken (27,9%)
 • omdat het voor een goed doel is (24,6%)
 • omdat de freelancer graag voor deze klant werkt of een long term relatie met deze klant heeft (42,6%)
 • omdat het om meer dan één event gaat (39,3%)

Soms zijn het ook meer pragmatische redenen: omdat het om een simpele job gaat, of omdat het naast de deur is en maar enkele uren bijvoorbeeld.

Wat met corona?

De coronapandemie heeft inderdaad invloed gehad op de dagprijzen van onze freelancers, maar toch waren we verrast. Aan de ene kant zagen we dat de dagprijzen naa omlaag gingen, anderzijds waren er ook freelancers die hun dagprijzen gevoelig naar omhoog deden.

De dagprijzen die werden ingevuld in de bevraging gaan van 30 EUR aan het ene uiterste tot 690 EUR aan de andere kant. Ook hier gaan we ervan uit dat deze ondergrens niet correct is. Het eerstvolgende bedrag is 50 EUR/dag.

De meeste respondenten gaven een dagprijs tijdens corona aan tussen 250 EUR en 550 EUR:

 • 250 EUR (8%)
 • 300 EUR (13,4%%)
 • 350 EUR (18,8%)
 • 400 EUR (11,6%)
 • 450 EUR (8%)
 • 500 EUR (0,9%)
 • 550 EUR (2,7%)

De meesten hebben hun dagprijs niet aangepast (55,4%), maar bijna de helft deed dat wel: 12,5% paste zijn of haar dagprijs aan naar beneden, 32,1% naar boven. Van de respondenten die hun prijs niet hadden aangepast, had een derde zijn prijs wel geoptimaliseerd, ttz. minder uren gepresteerd voor dezelfde dagprijs (15,9%) of kosten apart aangerekend waar die vroeger mee inbegrepen waren, zoals kilometers (17,4%).

Zij die hun dagprijs wel hadden aangepast, deden dat omwille van verschillende redenen, die in enkele grote categorieën te groeperen zijn:

Een hogere dagprijs

 • Stijgende levensduurte, inflatie, stijgende algemene kosten (mazout, stroom, voeding, wonen,... )
 • Extra inkomen om verminderde opdrachten te compenseren en een nieuwe buffer op te bouwen voor reserves en investeringen.
 • Schaarste, er is een tekort aan techniekers, te veel werk.
 • Omdat de prijs voor corona veel te laag was, andere sectoren veel beter betalen en de prijzen in België lager liggen dan die in onze buurlanden.
 • Ervaring en kennis moet naar waarde betaald worden.

Een lagere dagprijs

 • Uit solidariteit met de klanten die ook bijna geen projecten hadden
 • Omdat er brood op de plank moest komen
 • Jobzekerheid

Post corona

De tendens van hogere dagprijzen is een blijver. Post corona verschuiven de minima weer naar omhoog: van 175 EUR tot 840 EUR.

De meeste respondenten geven opnieuw een dagprijs aan tussen 300 EUR en 500 EUR, waarbij er een verschuiving naar boven is:

 • 300 EUR (10,7%% versus 11,6% voor corona)
 • 350 EUR (20,5% versus 18,8%)
 • 400 EUR (8,9% versus 8%)
 • 450 EUR (12,5% versus 11,6%)
 • 500 EUR (4,5% versus 3,6%)

64,3% van de respondenten geeft aan zijn of haar dagprijs te hebben verhoogd of dat van plan te zijn. Van de 34,8% die dat niet van plan zijn, rekent 27,5% nu wel kosten apart aan terwijl die vroeger wel mee in de dagprijs inbegrepen waren (tegenover 17,4% voor corona) en 11,8% presteert minder uren voor dezelfde dagprijs. Sommigen geven aan dat zij nu ook veel stricter toezien op het gewerkte aantal uren en ook dat zij vanaf nu annulatieregels hebben, waar dat voor corona haast onbestaande was.

Omdat hogere dagprijzen de budgetten langs de klantkant ook verhogen, wilden wij ook weten of onze freelancers druk ervaren van hun klanten om post corona dezelfde prijzen te hanteren als voor de pandemie.

40,2% van de respondenten geeft aan inderdaad druk te ervaren van hun klanten. 53,2% is zelfs al projecten verloren omdat zij hun prijs niet wilden verlagen.

Besluit

Het is duidelijk dat veel freelancers gebruik hebben gemaakt van de coronacrisis om hun dagprijzen te verhogen. Velen onder hen hebben tijdens de crisis tijdelijk een andere job uitgeoefend en hebben gezien dat zij daar een betere verloning kunnen vragen.

Daarmee volgen zij de algemene markttendens om inflatie, hogere levensduurte en kosten te compenseren. Komt daarbij dat wij Belgen de reputatie hebben om top te presteren voor een lager budget in vergelijking met onze buurlanden, zodat veel freelancers er geen probleem mee hebben om hun prijzen te verhogen. De schaarste op de arbeidsmarkt in de eventsector zorgt er bovendien ook voor dat expertise nu beter kan worden vermarkt.

Als er nog één ding uit de bevraging naar voor komt, dan is het dat de eventfreelancers vragende partij zijn voor een correcte benchmark, zodat zij weten dat hun prijzen marktconform zijn. Iedereen hanteert nu een eigen tarief, soms met kosten inbegrepen, soms niet. Dat is ook logisch, maar het blijkt moeilijk argumenteren als klanten een dagprijs te hoog vinden, omdat er geen benchmark is.

---

Photo by Canva Studio: https://www.pexels.com/photo/photo-of-people-using-laptops-3194521/

Ander nieuws

image
Basistraining EHBO-Eerste Hulp - 30/03

21 maart, 2023

Weet je wat te doen in een noodgeval? Zowel in een werk- als een privé-sit...
image
Green Panther Virtual Summit: ook jouw eventbedrijf kan duurzaam én winstgevend zijn - 27-28-29/03

21 maart, 2023

De Green Panther Summit wil ons inspireren om te kiezen voor een duurzame e...
image
De compenserende energiepremie is beschikbaar voor de Brusselse bedrijven

21 maart, 2023

Als antwoord op de energiecrisis voorziet het Brussels Hoofdstedelijk Gewes...
image
LAST CALL! BESA Meet The Members 23/03

20 maart, 2023

Een goede crew start bij een goede opleiding. Daarom hebben we het tijdens ...
image
Worksafe: een onmisbare beurs voor preventie en welzijn op het werk - 22-23/03

19 maart, 2023

Afspraak op 22 en 23 maart in Antwerp Expo voor Worksafe, dé beurs voor ve...
image
BESA Meet The Members met Chris Van Goethem/RITCS - 23/03

13 maart, 2023

Wie Podiumtechnieken zegt, kan niet om Chris Van Goethem van het RITCS heen...
image
Freelancersbevraging 2023: we hebben jouw input nodig!

9 maart, 2023

We polsen in onze jaarlijkse freelancersenquête opnieuw naar de dagtarieve...
image
Opleiding Preventieadviseur Niveau 3 voor event suppliers - 14/03 tot 24/04

8 maart, 2023

Na het succes van onze opleiding BA4/BA5 zijn we er opnieuw met een vijfdaa...