Freelancen combineren met een pensioen? Dat kan!

Freelancen combineren met een pensioen? Dat kan!

woensdag 30 november 2022

Wist je dat je als gepensioneerde nog actief kan blijven als freelancer in onze sector? Je pensioen is inderdaad perfect te combineren met de verdere uitoefening van een zelfstandige activiteit, al moet je in sommige gevallen wel je inkomsten beperken.

Nu iedereen het heeft over hoe moeilijk het is om genoeg volk te vinden om alle eventjobs op de rails te krijgen, kunnen ook oudere eventpeople misschien helpen om het gat te dichten. Je kan immers zonder problemen freelancen combineren met een pensioen. Er zijn wel dingen waar je rekening mee moet houden.

Moet je sociale bijdragen betalen als actieve gepensioneerde?

Meestal betaal je 14,70% van je netto belastbaar beroepsinkomen aan sociale bijdragen. Bij bepaalde pensioenen betaal je toch een hoger percentage. Is je inkomen uit je zelfstandige activiteit beperkt en verdien je niet meer dan € 3.243,43  (netto belastbaar jaarinkomen), dan betaal je als gepensioneerd zelfstandige geen sociale bijdragen.

Welke sociale rechten bouw je op?

Als je een pensioen ontvangt, bouw je geen sociale rechten meer op, ook al betaal je nog sociale bijdragen. Heb je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, maar neem je je pensioen nog niet op? Dan bouw je sociale rechten op als je netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige minstens € 14.658,44 bedraagt.

Wanneer moet je je inkomen beperken?

Als je een pensioen ontvangt en tegelijk een zelfstandige activiteit uitoefent, moet je in bepaalde gevallen je inkomsten beperken.

Wie 65 jaar is, mag onbeperkt bijverdienen vanaf 1 januari van het jaar waarin hij 65 jaar wordt. Ook wie jonger dan 65 jaar is, kan onbeperkt bijverdienen op voorwaarde dat hij een loopbaan van minstens 45 jaar kan aantonen.

Bijvoorbeeld: Pieter werkte als project manager voor een AV-bedrijf en gaat op 65-jarige leeftijd met pensioen. Na zijn pensioen wil hij die activiteit zelfstandig voortzetten. Hij kan onbeperkt bijverdienen als zelfstandig project manager.

Gepensioneerden die jonger zijn dan 65 jaar en geen loopbaan van 45 jaar kunnen aantonen, moeten de inkomsten uit hun zelfstandige activiteit beperken. Wie enkel een overlevingspensioen geniet, moet ook zijn inkomsten beperken, ongeacht zijn leeftijd.

Ontvang je een gezinspensioen? Dan moet je huwelijkspartner zijn of haar inkomsten ook beperken. Kom de grensbedragen voor je partner te weten.

Bijvoorbeeld: Als Pieter een jaar eerder met pensioen was gegaan, dan had hij niet onmiddellijk van een onbeperkt inkomen kunnen genieten omdat hij nog geen 65 jaar was en bovendien ook geen loopbaan had van 45 jaar. In dat scenario had hij de inkomensgrenzen hieronder moeten respecteren.

Tot 1 januari van het jaar van je 65ste verjaardag

* netto belastbaar jaarinkomen

Vanaf 1 januari van het jaar van je 65ste verjaardag

* netto belastbaar jaarinkomen

Als je inkomen de grens gedurende een bepaald jaar overschrijdt, wordt het pensioen van dat jaar verminderd met het percentage van de overschrijding.

Bijvoorbeeld: als je bedrijfsinkomsten het toegelaten grensbedrag met 34% overschrijden, wordt je pensioen van dat jaar met 34% verminderd.

Uitzonderingen

Buitenlands pensioen: Als je een buitenlands pensioen ontvangt, kan dit tot gevolg hebben dat je voor je zelfstandige activiteit in België kan aansluiten als zelfstandige in bijberoep of als gepensioneerde. Neem contact op met je sociaal secretariaat voor advies op maat.

Zelfstandige activiteit tijdens je brugpensioen: Een brugpensioen is eigenlijk een werkloosheidsuitkering betaald via je vakbond of de hulpkas, aangevuld met een bijdrage van je werkgever. Deze uitkering kan je in de regel niet cumuleren met de uitoefening van een zelfstandige activiteit tenzij de RVA hier toestemming voor geeft, wat op zich slechts zeer uitzonderlijk gebeurt. Je zal niet kunnen aansluiten als gepensioneerde, maar wel als zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep.

Pensioen en onbezoldigd mandaat: Ben je onbetaald bestuurder van een vennootschap en oefen je verder geen operationele of commerciële activiteiten uit, dan hoef je als gepensioneerde doorgaans niet langer aangesloten te blijven. Is je bestuurdersmandaat onbezoldigd, maar ben je de enige zaakvoerder van een vennootschap? Dan moet je in de meeste gevallen wel aangesloten blijven.

Bron: https://1819.brussels/nl/infotheek/bedrijf-starten-formaliteiten/zelfstandige-activiteit-combineren-met-pensioen

---

Image by Freepik

Ander nieuws

image
Flanders Technology & Innovation

31 januari, 2023

Vorig najaar werd Flanders Technology & Innovation gelanceerd, een grootsch...
image
Nieuws uit de sector: Event Confederation Newsletter 3

30 januari, 2023

De nieuwsbrief van januari van de Event Confederation zorgt opnieuw voor in...
image
De Belgische event professional heeft er vertrouwen in

30 januari, 2023

46% van de organisatoren en toeleveranciers van evenementen in België scha...
image
Sector Lifetime Achievement Award voor Hedwig De Meyer van podiumbouwer Stageco

27 januari, 2023

Tijdens de uitreiking van de Music Industry Awards kreeg Hedwig De Meyer va...
image
Fris nu je VCA op in slechts één dag! - 09/02 en 28/02

26 januari, 2023

Had je een vol-VCA attest maar gaat dat ondertussen vervallen? Dan kan je j...
image
Opleiding Podium- en Eventtechnieken - Opendeurdag RITCS Brussel - 18/03

25 januari, 2023

Velen onder ons kennen het RITCS in Brussel als ‘de filmschool’ maar wi...
image
Waarom de BESA-zitjes in de werkgroep AREI belangrijk zijn

23 januari, 2023

Wist je dat BESA zetelt in de werkgroep AREI van de FOD Economie? In deze w...
image
Pearle, de Europese stem van de live industrie

19 januari, 2023

We praten momenteel met Pearle * - Live Performance Europe, de Europese Fed...