Enquête luchtkwaliteit in event venues

Enquête luchtkwaliteit in event venues

donderdag 30 september 2021

In het kader van het dossier rond luchtkwaliteit, wil de Event Confederation onderbouwde informatie aanleveren aan het coronasecretariaat over de huidige ventilatiesituatie in onze sector en de ventilatievoorzieningen in onze industrie. Wij zijn er immers van overtuigd dat onze sector niet kan werken onder de algemene normen in de maatschappij, daarvoor is onze industrie té divers qua activiteiten en te verschillend qua beleving.

De realiteit volgens het MB is namelijk zo dat vanaf 1 oktober de streefwaarde voor de luchtkwaliteit voor de evenementensector wordt vastgesteld op 900 ppm CO2. Wanneer deze waarde wordt overschreden, moet de exploitant beschikken over een actieplan op basis van een risicoanalyse om te zorgen voor compenserende ventilatie- en/of desinfectie- en/of luchtfiltratiemaatregelen die een luchtkwaliteit garanderen die gelijkwaardig is aan de nagestreefde luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Wanneer de waarde van 1200 ppm wordt overschreden, zorgt de exploitant bovendien voor een goedgekeurd systeem voor desinfectie en/of filtratie van de lucht dat een luchtkwaliteit waarborgt die gelijkwaardig is aan de nagestreefde luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Onmiddellijke sluiting van de inrichting kan volgen op het einde van de overgangsperiode in geval van niet-naleving van de toepasselijke regels.

De laatste weken hebben we daarom met verschillende kabinetten, het Coronacommissariaat en hun ventilatiespecialisten samen gezeten rondom de noden in onze sector.

Om hierover objectieve informatie te verzamelen hebben we bijgaande enquête opgesteld. Mogen wij jou - of de ventilatie-verantwoordelijke van jouw locatie - een kwartiertje van jouw tijd vragen om deze zo volledig mogelijk in te vullen?

Klik hier voor jouw inbreng: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgVH5v8QyyyPRC8QBItq-EaEKS3YhoxVl5QrGS-5tr1ZaTrw/viewform

Deze luchtkwaliteitenquête wordt afgesloten op donderdag 7 oktober om 12u.

Wij houden je uiteraard op de hoogte van de resultaten en de evolutie van dit belangrijk dossier voor onze sector.

---

Photo by Immo Wegmann on Unsplash

Ander nieuws

image
Eventsector in de uitverkoop op deze Black Friday

27 november, 2021

‘Solidariteit met de maatschappij’, dat is de vraag vanuit de overheid ...
image
Dringende bevraging: annulaties

21 november, 2021

Nu de 4de coronagolf de eventsector de facto dicht gooit, overlegt de Event...
image
Beslissingen overlegcomité van 17/11

21 november, 2021

De epidemiologische situatie leidde deze week tot een nieuw overlegcomité....
image
Resultaten bevraging impact 4de coronagolf op de eventsector

21 november, 2021

Event Confederation deed een enquete bij zijn leden om de impact te bepalen...
image
KdG zoekt HR managers uit de eventsector

18 november, 2021

KdG en Event Confederation zoeken een testgroep van een 10-tal HR-verantwoo...
image
Eventsector spreekt van “zwarte woensdag”

17 november, 2021

De angstcommunicatie die de voorbije weken werd gecreeërd rondom het “ge...
image
Bevraging impact 4de coronagolf

9 november, 2021

De communicatie rond de vierde coronagolf en de maatregelen die werden geno...
image
Meet in Flanders Academy #8

4 november, 2021

Toerisme Vlaanderen organiseert op regelmatige tijdstippen gratis netwerkev...