Eenmalige bijkomende premie overbruggingsrecht

Eenmalige bijkomende premie overbruggingsrecht

donderdag 17 juni 2021

Ondernemers die zwaar getroffen zijn door de coronamaatregelen en daardoor minstens 6 maanden een vorm van crisisoverbruggingsrecht moesten aanvragen krijgen een éénmalige extra premie.

De regering besliste om ondernemers die zwaar getroffen zijn door de coronamaatregelen, en daardoor in de periode tussen 1 oktober 2020 en 30 april 2021 minstens 6 maanden een vorm van crisisoverbruggingsrecht moesten aanvragen, een éénmalige extra premie van 598,80 euro bruto uit te betalen.

Om de bijkomende premie te krijgen moet je voldoen aan drie voorwaarden:

  • Je bent zelfstandige, helper of meewerkende echtgeno(o)t(e) die in principe bijdragen verschuldigd is waarvan het bedrag gelijk is aan of hoger is dan het minimumbedrag aan sociale bijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep. Zelfstandigen in bijberoep en actieve gepensioneerden die bijdragen betalen onder de minimumdrempel vallen dus niet onder het toepassingsgebied.
  • Je hebt in de periode tussen 1 oktober 2020 en 30 april 2021 minstens zes maanden (al dan niet aaneensluitend) een beroep gedaan op het enkel of dubbel overbruggingsrecht, het relance-overbruggingsrecht of het crisisoverbruggingsrecht (40% omzetdaling).  Het overbruggingsrecht bij quarantaine of bij opvang van een kind, wordt dus niet in rekening genomen.
  • De uitkeringen in die zes maanden moeten rechtmatig uitgekeerd zijn, wat wilt zeggen dat er dus geen beslissing tot terugvordering mag genomen zijn.

Kom je in aanmerking, dan krijg je de premie automatisch. Je moet dus geen aanvraag indienen. De premie staat uiterlijk eind september op je rekening. Je sociaal verzekeringsfonds brengt je op de hoogte over de beslissing of je al of niet de eenmalige premie krijgt. Heb je de premie niet gekregen, en denk je er toch recht op te hebben, dan kan je tot uiterlijk 15 september 2021 aan je sociaal verzekeringsfonds vragen de voorwaarden opnieuw te onderzoeken.

De eenmalige premie is afzonderlijk belastbaar tegen een aanslagvoet van 16,5%.

Bron: https://news.belgium.be/nl/covid-19-eenmalige-premie-voor-sommige-begunstigden-van-de-tijdelijke-crisismaatregelen

---

Photo by Ibrahim Boran on Unsplash

Ander nieuws

image
WEBINAR: Alle antwoorden op je vragen over het Covid Safe Ticket

1 augustus, 2021

Covid Safe Ticket (CST) is zonder twijfel het buzzword van de laatste weken...
image
Zomerplan deel 2

31 juli, 2021

De volgende fase van het zomerplan ging deze week in en er verscheen ook ee...
image
Dubbel overbruggingsrecht toch mogelijk voor de eventsector

31 juli, 2021

Op vraag van de Event Confederation blijft de verdubbeling van het overbrug...
image
Alle antwoorden op je vragen over het Covid Safe Ticket

31 juli, 2021

Om te antwoorden op de vele vragen over het gebruik van het Covid Safe Tick...
image
Verlenging van de Vlaamse heropstartlening

31 juli, 2021

Via de heropstartlening kunnen ondernemingen met liquiditeitsproblemen geld...
image
Ook de eventsector toont haar warm hart en springt bij in de getroffen regio

24 juli, 2021

In nauwe samenwerking met het Belgische Rode Kruis en het NCCN (Nationaal C...
image
Vlaams Beschermingsmechanisme 10: het beschermingsmechanisme verlengd tot september

22 juli, 2021

De eventsector wil zo snel mogelijk terug op eigen benen staan, maar dat ka...
image
Heet van de naald na het overlegcomité van vandaag!

19 juli, 2021

Vanaf 13 augustus kan het Covid Safe Ticket verder worden uitgerold in ons ...