De Circular Event Toolkit, een toolbox voor meer verantwoorde evenementen

De Circular Event Toolkit, een toolbox voor meer verantwoorde evenementen

dinsdag 05 juli 2022

De Circular Event Toolkit wil leveranciers en projectmanagers uit de eventsector helpen om "circulair" te denken. Zo transformeren we samen de Belgische eventindustrie van een lineair en milieu-impact genererend model naar een duurzaam circulair, ecologisch en ethisch model.

In een kringloopeconomie draait het erom de consumptie tot een minimum te beperken en zo weinig mogelijk grondstoffen, water en energie te verspillen. Dus eigenlijk om de impact op het milieu zo klein mogelijk te houden zonder te raken aan het welzijn van het individu.

Elk jaar worden er in België bijna 77.000 evenementen georganiseerd. Dat zorgt voor een aanzienlijke uitstoot van broeikasgassen (met name CO²), grote hoeveelheden afval (vaak voor eenmalig gebruik), voedselverspilling en een duidelijke negatieve impact op de lokale flora en fauna als gevolg van tijdelijke infrastructuren. De eventsector heeft duidelijk een rol te spelen. Meer zelfs, de toekomst van de sector ligt in een systeem waarin het klassieke lineaire verbruikssysteem vervangen wordt door een lus van hergebruik waarin een weldoordacht beheer en recyclage centraal staan.

In tijden van klimaatopwarming, stikstofproblematiek en een grotere gevoeligheid voor sociale onrechtvaardigheid, is duurzaam ondernemen immers al lang geen modewoord meer. Dat geldt ook voor de eventsector, waar nog veel stappen kunnen worden gezet.

Om de Belgische eventindustrie mee te helpen transformeren van een lineair en milieu-impact genererend model naar een circulair, ecologisch en ethisch model, ontwikkelde het Brusselse event agency VO Communication in 2019 een toolkit die het gemakkelijker moet maken om events te integreren in een circulaire dynamiek. Die toolkit is het resultaat van een projectoproep van BeCircular, de jaarlijkse oproep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar projecten om Brussel in transitie naar een circulaire economie te brengen, in 2022 al aan zijn zesde editie toe.

De Circular Event Toolkit werd ontwikkeld via de analyse van alternatieve praktijken en experimenten op een reeks evenementen die het agentschap daadwerkelijk had georganiseerd. Zo identificeert het in elke fase van de organisatie van een evenement modellen die gebaseerd zijn op het circulaire potentieel, zoals oplossingen voor hergebruik, herstellingen en recycling die effectief toepasbaar zijn. Er worden samenwerkingsverbanden gesloten met bestaande leveranciers, met nieuwe leveranciers en met begunstigde partners (bijvoorbeeld verenigingen die gratis maaltijden aanbieden aan kansarmen).

De operationele toolbox bevat richtlijnen, best practices, bestanden, checklists, actiefiches, enz. ... die duurzamere oplossingen voor events bieden, op basis van circulaire principes. De toolkit focust op 8 thema’s: meubilair, decoratie, voeding, locatie, afvalbeheer, bewegwijzering, give-aways en goodies en mobiliteit. Elk thema wordt behandeld in een toegankelijke, overzichtelijke en becijferde uitlegfiche, die ook oplossingen aandraagt die erbij helpen om bij het organiseren van ieder evenement meer kringloopgericht te gaan denken.

De meeste oplossingen die de toolbox voorstelt, zijn niet zo ingewikkeld, maar stellen wel bepaalde handelswijzen in vraag die al vele jaren vast in ons doen en laten zijn verankerd, zowel bij agencies, leveranciers als klanten. De uitdaging is dus om te durven afstappen van vaste gewoontes.

Zelf aan de slag met de Circular Event Toolbox? Je vindt hem hier.

Geïnteresseerd om mee na te denken over hoe we de eventsector duurzamer kunnen maken? Onze werkgroep MVO/Ecologie kan extra brainpower zeker gebruiken!

Ander nieuws

image
The Tall Ships Races Antwerp 2022: een schitterend succes!

9 augustus, 2022

Van 22 tot en met 25 juli hielden The Tall Ships Races al voor de zevende k...
image
Uitnodiging 08/09/22: kom met je collega’s uit de sector genieten van onze BESA After Summer Drink!

4 augustus, 2022

Na de drukke zomer is het tijd om even stoom af te laten samen met vrienden...
image
BESA recruteert: stel je kandidaat voor het dagelijks bestuur!

2 augustus, 2022

Bij deze een warme oproep naar iedereen die zin heeft om mee de schouders t...
image
Uitnodiging: Febelux Connecting Day - 24/08

28 juli, 2022

Onze collega's van Febelux nodigen je graag uit op hun Connecting Day op 24...
image
Wie zomer zegt, zegt vakantie(werk)

26 juli, 2022

De festivalzomer zorgt ook voor een piek aan jobs voor studenten die tijden...
image
Corona is niet weg: aandacht voor de basis hygiënemaatregelen

19 juli, 2022

De overheid krijgt de laatste tijd klachten van mensen die besmet raakten m...
image
De eerste nieuwsbrief van de Event Confederation is er!

15 juli, 2022

In de allereerste nieuwsbrief van de Event Confederation, waar BESA ook dee...
image
Zomerhitte op de job: beschermende maatregelen

14 juli, 2022

Volgende week worden in ons land recordtemperaturen verwacht tot soms zelfs...