Brussels garantiefonds voor ondernemingen van de event- en cultuursector operationeel op 3 januari

Brussels garantiefonds voor ondernemingen van de event- en cultuursector operationeel op 3 januari

maandag 20 december 2021

De Brusselse regering keurde een ontwerp van besluit goed tot de oprichting van een Garantiefonds voor ondernemingen van de event- en cultuursector, zodat organisatoren van evenementen gedekt kunnen zijn tegen financieel verlies door annulering, uitstel of capaciteitsbeperking vanwege gezondheidsredenen. Voor dat Garantiefonds is 12,5 miljoen euro voorzien en het zal op 3 januari operationeel zijn.

Het organiseren van evenementen, congressen, concerten, … In de huidige gezondheidscontext is het op touw zetten van dergelijke projecten een uitdaging. De onzekerheid rond de nieuwe maatregelen (verbod op of annulering van bepaalde soorten evenementen, capaciteitsbeperkingen, …) verhindert de organisatoren om plannen te maken voor de toekomst, temeer omdat geen enkele verzekeraar de risico’s die verbonden zijn aan COVID-19 dekt. Het zijn echter wel grote sectoren in het leven van het Brussels Gewest en de economische aantrekkelijkheid ervan. Bovendien werden en blijven deze sectoren op economisch vlak bijzonder getroffen door de crisis.

Dankzij het Brusselse Garantiefonds zullen organisatoren van evenementen hun projecten dus kunnen opstarten en het financieel risico kunnen beperken in geval van annulering of beperking van de onthaalcapaciteit van het publiek.

Concreet zal dit Garantiefonds toegankelijk zijn voor elke Brusselse onderneming die een evenement organiseert dat op het Brusselse grondgebied zal plaatsvinden. Het evenement moet tijdelijk van aard zijn, toegankelijk zijn voor het publiek mits betaling en verband houden met kunst, amusement of recreatie. Congressen komen ook in aanmerking voor het Fonds.

  • Wat betreft geannuleerde evenementen zal het Fonds niet-terugvorderbare en niet-annuleerbare uitgaven van het evenement dekken tot een maximum van 30% van het totale budget van het evenement;
  • Wat betreft uitgestelde evenementen zal het Fonds 90% van de uitgaven dekken die niet uitgesteld kunnen worden;
  • Wat betreft evenementen met een gedwongen capaciteitsbeperking zal het Fonds 100% van de terugbetalingen van tickets in verband met de capaciteitsbeperking dekken.

Voor elk van deze situaties zal het maximumbedrag van de garantie 150.000 euro bedragen, met een maximum van 750.000 euro per onderneming indien meerdere evenementen van dezelfde onderneming door het Garantiefonds moeten worden gedekt.

Kandidaatstellingsdossiers zullen vanaf maandag 3 januari kunnen worden ingediend bij de nv ST’ART. Alle informatie is vanaf 20 december beschikbaar op https://www.start-invest.be/Evenementgarantie

---

Photo by Antoine J. on Unsplash

Ander nieuws

image
Basistraining EHBO-Eerste Hulp - 30/03

21 maart, 2023

Weet je wat te doen in een noodgeval? Zowel in een werk- als een privé-sit...
image
Green Panther Virtual Summit: ook jouw eventbedrijf kan duurzaam én winstgevend zijn - 27-28-29/03

21 maart, 2023

De Green Panther Summit wil ons inspireren om te kiezen voor een duurzame e...
image
De compenserende energiepremie is beschikbaar voor de Brusselse bedrijven

21 maart, 2023

Als antwoord op de energiecrisis voorziet het Brussels Hoofdstedelijk Gewes...
image
LAST CALL! BESA Meet The Members 23/03

20 maart, 2023

Een goede crew start bij een goede opleiding. Daarom hebben we het tijdens ...
image
Worksafe: een onmisbare beurs voor preventie en welzijn op het werk - 22-23/03

19 maart, 2023

Afspraak op 22 en 23 maart in Antwerp Expo voor Worksafe, dé beurs voor ve...
image
BESA Meet The Members met Chris Van Goethem/RITCS - 23/03

13 maart, 2023

Wie Podiumtechnieken zegt, kan niet om Chris Van Goethem van het RITCS heen...
image
Freelancersbevraging 2023: we hebben jouw input nodig!

9 maart, 2023

We polsen in onze jaarlijkse freelancersenquête opnieuw naar de dagtarieve...
image
Opleiding Preventieadviseur Niveau 3 voor event suppliers - 14/03 tot 24/04

8 maart, 2023

Na het succes van onze opleiding BA4/BA5 zijn we er opnieuw met een vijfdaa...